ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28  มิถุนายน  2562  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนหาดทรายทองและโรงเรียนบ้านแหลม  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา พบปะพูดคุย รับทราบปัญหาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่