สพป.ปัตตานี เขต 2  ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและศึกษานิเทศก์  ประจำเดือนมิถุนายน  2562 ณ  ห้องประชุมขุนคีรี  สพป.ปัตตานี เขต 2  โดยที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม แจ้งข้อราชการต่าง ๆ พร้อมติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบและดำเนินการต่อไป