สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยนางรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 และคณะครู  ร่วมประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท