เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับสมัครฯ

โดย ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.ดร.นิพนธ์​ ก้องเวหา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำคณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.1เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้สามารถสมัครโดยตรงที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 ภาพ/ข่าว