สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะบุคลากรกลุ่มนโนบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   .ในศุกร์ที่ 28  มิถุนายน 2562  เวลา 15.30 น.  ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุดม  ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ   โดยมีพระสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ  เป็นจำนวนมาก