การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่