สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 21/2562

         วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล