ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานรับมอบอาคารโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานรับมอบอาคารโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” (โรงอาหารหลังที่ 94) โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (AJINOMOTO FOUNDATION )ณ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นมา
วราภรณ์ สิงห์คิบุตร : ภาพ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2