สพม.36 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 28 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพัฒนาและยกระดับการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36”  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว