สพม.36 เข้าร่วมการประชุม”แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ ของ โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ”

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น.   นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และ แกนนำจากโรงเรียนนำร่อง จำนวน 5 โรงเรียนได้แก่  1.) โรงเรียนพานพิทยาคม  2.) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  3.) โรงเรียนวาวีวิทยาคม  4.) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  5.) โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง “ แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ ของ โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว