วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.50 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี รับการทำความเคารพจากลูกเสือ เนตรนารี วงดุริยางค์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง เรียบ – อาวุธ ประธานเดินไปทีีโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

พิธีอัญเชิญธงลูกเสือจังหวัด โดยขบวนเชิญธง ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ เจ้าหน้าที่ประจำธง 4 คน และแถวลูกเสือ มีไม้ง่าม 1 กอง เชิญธงลูกเสือประดิษฐานบนปะรำพิธี

ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ดังนี้
ด้วย วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานีได้จัดประกอบพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับปีนี้ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้จัดขึ้น และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในการจัดงานวันนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กองลูกเสือ-เนตรนารี
ร่วมประกอบพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๙ คน

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ หลังจากนั้น ประธานรับการสวนสนามจากลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนวัดหาดทนง โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โรงเรียนกา่ญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และพิธีเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดกลับ เสร็จพิธี