รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร และนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และเข็มเชิดชูดเกียรติ “คนดีศรีสุรศักดิ์มนตรี” และพิธีมอบโล่เกียรติยศ “ปูชนีย์ศรีสุรศักดิ์มนตรี” ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมี พลเอกสุพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสุรศักดิ์มนตรี” บุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน…ชมกมล/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กทม. สพฐ.