จังหวัดตาก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป ตาก เขต 1 กล่าวรายงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการจัดงานที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยในปีนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก กองลูกเสือ กศน.จังหวัดตากและ  อำเภอเมืองตาก จำนวน 23 โรงเรียน ใน 4 อำเภอตะวันออกของจังหวัดตาก จำนวน 1,790 นาย เข้าร่วมพิธีในวันนี้  ณ สนามกีฬา ร.ร.ตากพิทยาคม  อ.เมือง จ.ตาก

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการจัดงานที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยในปีนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก กองลูกเสือ กศน.จังหวัดตากและ  อำเภอเมืองตาก จำนวน 23 โรงเรียน ใน 4 อำเภอตะวันออกของจังหวัดตาก จำนวน 1,790 นาย เข้าร่วมพิธีในวันนี้  ณ สนามกีฬา ร.ร.ตากพิทยาคม  อ.เมือง จ.ตาก