สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุวิทย์ มุกดารภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือพร้อมกัน ทุกระดับชั้น ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ อีกด้วยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน