สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)   ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนกว่า 500 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนพิธีในครั้งนี้  โดยมี นายสายทอง ไตรยะวิภาค  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น  และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)