บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ให้การต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยม พื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอเกาะลันตา

นายพรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการชุมชนบ้านศาลาด่าน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะบุคลากรส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จากที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562   พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมหน่วยงานฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อาสาสมัคร และจิตอาสา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น พร้อมสำรวจความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ประสบภัย 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  ตำบลคลองยาง หมู่ที่ 1-7 ตำบลศาลาด่าน หมู่ที่ 1-5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 1- 8 และ ตำบลเกาะลันตาน้อยหมู่ที่ 1-6 ส่งผลกระทบ หมู่บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนผิดหวังว่าจะได้รับความเดือดร้อน 600 คน 185 ครัวเรือน มัสยิด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง กศน. 1 แห่ง สวนยางพารา 9 ไร่ บ่อปลา 5 บ่อ ถนน 10 สาย   จึงได้กราบเรียนเชิญ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมายังยังอำเภอเกาะลันตา เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…พรชัย  สัสดีเดช