สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ในการนี้ พลตำรวจตรีมาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีครู D.A.R.E. จำนวน 68 นาย เข้าสอนให้กับนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 97 โรงเรียน นักเรียน 1,864 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน D.A.R.E. เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าร่วม จำนวน 500 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยงานราชการ รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน