ลูกเสือ-เนตรนารี จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 1 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนรตรนารี ทุกสังกัดในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,219 คน และบุคลากรทางลูกเสือ จำนวน 82 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี