ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร สพม.19 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักสามัคคีสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สภานักเรียนร่วมใจ สานสายใยร่วมกัน” เพื่ออบรมคณะกรรมการสภานักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน สร้างแนวทางการทำงานให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานให้แก่สภานักเรียน สร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน สร้างจิตอาสา สาธารณะให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน สร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน และปลูกฝังให้เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่ดีในสังคม

 

……………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร