สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในกลุ่มโรงเรียนในตำบลป่าไผ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น 480 นาย ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ , เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน มีนายดวงจันทร์ จันทร์โอสถ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอลี้ เป็นประธาน มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น 1,800 นาย คน ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ , เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย , เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน มีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนบ้านวงษาพัฒนา , เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนบ้านสันปูเลย , เครือข่ายเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ สนามโรงเรียนวัดวังหลวง