สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๖ โรงเรียน และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน ๑๗ โรงเรียน รวม ๓๓ โรงเรียน รวม ๗๘๒ คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา