สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เมื่อเสด็จกลับประเทศสยาม ได้นำเอากิจการลูกเสือมาก่อตั้ง และฝึกข้าราชการ ซึ่งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน กองลูกเสือกองแรก เรียกว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได้สถาปนาลูกเสือไทยขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ในสมัยพระองค์ ได้ทรงวางรากฐานลูกเสือไทยไว้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือจึงได้ขยายตัวไปตามจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และพระองค์ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ซึ่งยังเป็นคติพจน์ของลูกเสือแห่งชาติ  มาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง จำนวน 13 กอง กองลูกเสือสามัญ จำนวน  52 กอง กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 67 กอง กองลูกเสือวิสามัญ จำนวน 16 กอง การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 333 นาย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ห้วยคล้า) จำนวน 360 ราย/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang