พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวรายงานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ    พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ โดยการเข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๒ , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อาชีวศึกษา และสังกัดเอกชน ร่วมในพิธีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๖๐๐ คน