สพป.พิษณุโลก เขต 3 บทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้กับลูกเสือ เนตรนารีในสังกัด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก