ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดคำ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เพื่อติดตาม การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน  โครงการอ่านออกเขียนได้พร้อมติดตาม  ได้เดิน ตรวจสภาพอาคาร สภาพแวดล้อมต่างๆ พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย