สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 1  นำคณะลูกเสือ เนตรนารีประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562   ณ  สนามกีฬา โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนเองขึ้นบ้าง ทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือทั่วประเทศจึงได้ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน