+++ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562+++

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ    ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน    เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนกว่า 1,000 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในครั้งนี้  โดยมีนางเอมอร  รัตนเพ็ญ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   เป็นผู้กล่าวรายงาน    ,นายสุรพล  จริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ผู้บังคับขบวนสวนสนามและมีนายปริญญา  เมืองมูล  ผอ.โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า กล่าวคำปฏิญาณ  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

//  สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น  และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน