ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนหน้าแถว

1 ก.ค. 2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน พบปะนักเรียนหน้าแถว เน้นย้ำให้ทุกคนตั้งใจเรียน ห่างไกลยาเสพติด เป็นเด็กดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ โดยมีนางสุรยา หะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ             ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                    รายงาน
www.pattani3.go.th