อ่างทอง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือจังหวัดอ่างทอง   โดยมีดร.นพปฎล  บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  ในฐานะคณะลูกเสือจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีกองลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประกอบพิธี จำนวน 25 โรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 942 คน ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง.///