วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี  โดยมีพระครูกิตยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่องศีล และนำนั่งกัมมัฏฐาน 10 นาที  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง