เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 22/2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ความคืบหน้า สตง. ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” โดยมีผู้บริหารสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ ชมคลิป

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ เช่น แนวทางการจัดตั้งศูนย์ไฮสโคป การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และ สพฐ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งเป้าการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ เป็นต้น /อัฉราข่าว