สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามของผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 รอบที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 นำโดย นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ประธานฯ นายยวญ จันทบุรี ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต 1 ,นายสุพจน์ ติสันเทียะ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานกอโจด สพป.นครราชสีมา เขต 2  ในการตรวจติดตาม 1.แผนพัฒนาการศึกษาระยะสั้น/กลาง 2.ข้อมูล Big Data 3.ผลการดำเนินงานตามนโยบาย (โครงการสำคัญ(Flagship Project)) 4.การบริหารจัดการเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5.ความต้องการและข้อเสนอแนะของเขตพื้นที่ 6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3