ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562

1  กรกฎาคม 2562***นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้ร่วมในพิธีวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และร่วมถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี  นายวิทูรัช  ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ  ณ  สนามกีฬา
กลางจังหวัดจันทบุรี