สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ”

วันที่ 2  กรกฎาคม 2562   เวลา 07.00 น.    สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ “จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ”   ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ    ซึ่งเป็นกิจกรรมของจังหวัดชัยภูมิ   ที่จัดขึ้นเพื่อให้มีเวทีพบปะ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ  ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือข้อราชการระหว่างส่วนราชการในระดับจังหวัด  ซึ่งกำหนดให้มีสภากาแฟยามเช้าเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์  ส่วนราชการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ    โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมกิจกรรมฯ  มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฯ และสนง.แรงงานจังหวัด ชัยภูมิ  จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป