ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทง และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม