สพป.ชัยนาท ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 โดย นายธวัชชัย ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ