ผอ.สพม.3 ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ มูลคำ

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3