สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด ในการนี้ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในกลุ่ม ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 100 คน จาก 7 โรงเรียน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรโพนทอง สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง ณ วัดคำน้ำจ้าก ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด