สพป.ชัยภูมิ เขต2 มุทิตาจิต ด้วยรักและระลึกถึง รองวิไลวรรณ คุ้มบัว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จัดงานมุทิตาจิต “ด้วยรักและระลึกถึง” นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ ในวันที่่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธี และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น