พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม อำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคอนสาร นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีกว่า 700 นาย การจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากนั้น นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว