การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ มาเป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้ทีมวิทยากรและครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานแม่ฟ้าหลวงฯบ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ในการนี้ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดของสพฐ กศน. และตชด. ให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูด้วย