สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอำเภอ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในอำเภอพุนพิน โรงเรียนละ 3 คน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 8 อำเภอในเขตรับผิดชอบให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)