สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ e-filing ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวบงกช สงกรานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต ๒ และคณะวิทยากรจากสำนักงานคลังเขต ๒ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลขอรับเงินบำเหน็จบำนาญในระบบ e-filing ,นางสาวจริญญา จริยภิญโญ นักจิตวิทยา พร้อมคณะทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพนมสารคาม บรรยายเรื่องวิธีเสริมสร้างสุขภาพจิต และสุขภาพการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ, และนายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ชพค. และชพส. ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำครบวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๐๘ ราย ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์