สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะ ออกติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น ดังนี้ 1. แผนพัฒนาระยะสั้น/กลาง 2. ข้อมูล Big Data 3. ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ โครงการพระราชดำริ โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามนโยบาย สพฐ. 4. การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เสนอความความต้องการและข้อเสนอแนะของ สพท.ไปยังหน่วยงานผู้บังคับอีกด้วย