ผอ.สพป.จันทบุรี ร่วมประชุมคัตเตอร์

3 กรกฎาคม 2562***นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี
นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว