สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำโดยนายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 และคณะข้าราชการจาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศฯ
สพป.นครราชสีมา เขต 4  ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ  การบริหารจัดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และงานอื่นที่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2