พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้  ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวน  1,416 คน โดย นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กรุณาเป็นประธานในพิธี และ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้กำกับลูกเสือเข้ารับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน และ 2 ท่อน ในครั้งนี้ จำนวน 50  คน