สพป.ยล.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อยืนยันข้อมูลเตรียมรับเปิดสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังโดยยึดฐานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนครูตามบัญชีถือจ่าย จ.18 เพื่อนำไปคำนวณ ความขาด/เกิน สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังที่เกินเกณฑ์ จำนวน 2 อัตราของสถานศึกษาในสังกัด โดยยึดฐานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนครูตามบัญชีถือจ่าย จ.18 เพื่อนำไปคำนวณ ความขาด/เกิน สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ทั้งนี้มติที่ประชุมได้เกลี่ยอัตรากำลังที่เกินเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านโตโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในโรงเรียนบ้านบาแตตูแง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และของโรงเรียนบ้านวังศิลาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 25 อัตรา ในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดสอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ยังกล่าวอีกว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมจะดำเนินการสรุปข้อมูลตำแหน่งว่าง วิชาเอกที่จะเปิดสอบให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเร็วๆ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/พิมพ์ชนก ภาพ