สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับนโยบายเลขาธิการ สพฐ.

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  โรงแรมบ้านเชียงและโรงแรมนภาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในโอกาสที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หน่วยพัฒนาที่ 1 รุ่นที่ 2/2562 จัดที่โรงแรมบ้านเชียงและหน่วยพัฒนาที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 จัดที่โรงแรมนภาลัย ตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 29  มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562