พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บัญชาลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 1,575 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คณะลูกเสือแห่งชาติจึงถือเอาวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติการที่พระองค์ท่านได้ทรงนำเอากิจการของลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะนำเอาวิชาการและความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีวินัย มีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นมา กิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ